Дослідження системи аксіом евклідової геометрії

курсовая работа

§ 2. Арифметична реалізація векторної системи аксіом Г. Вейля евклідової геометрії

Делись добром ;)