Критерій Байєса-Лапласа при експоненційно розподілених даних для множини оптимальних рішень

курсовая работа

Розділ 1. Аналіз літературних і електронних джерел

Делись добром ;)