Аналітична геометрія

контрольная работа

Завдання 9.

Знайти рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні:

в точці .

Розвязок.

Тут:

Знайдемо

Обчислимо значення частинних похідних в точці

Рівняння дотичної площини

Підставляючи значення похідних, маємо:

Рівняння нормалі до поверхні:

Підставляючи значення похідних

або

Відповідь: ;

Делись добром ;)