Обчислення матричних задач

контрольная работа

Завдання 3

Обчислити наближене значення визначеного інтегралу за допомогою формули Сімпсона, розбивши відрізок інтегрування на 10 частин. Усі обчислення проводити з точністю е=0,001.

Розвязок.

Наближене значення визначеного інтегралу методом Сімпсона обчислюється за формулою:

Крок табулювання функції знайдемо за формулою:

За умовою a=0 b=1 n=10, отже

Складемо розрахункову таблицю значень функції змінюючи x від a до b на крок табулювання:

i

xi

f(xi)

0

0

2,000

1

0,1

2,452

2

0,2

2,458

3

0,3

2,468

4

0,4

2,482

5

0,5

2,500

6

0,6

2,522

7

0,7

2,548

8

0,8

2,577

9

0,9

2,610

10

1

2,646

Знайдемо проміжкові суми з формули Сімпсона:

Отримуємо:

Делись добром ;)