Основи геометрії 11-го класу

контрольная работа

1. Завдання тематичної контрольної роботи № 1

1. Радіус основи циліндру дорівнює 6 см, а діагональ його осьового перерізу утворює з площиною основи кут 600.

Знайти:

а) висоту циліндра;

б) площу осьового перерізу циліндра.

2. Радіус основи циліндру дорівнює 5 см, а кут між діагоналями його осьового перерізу - 900.

Знайти: висоту циліндра.

3. Висота циліндра дорівнює 8 см, радіус основи 5 см. На відстані 4 см від осі циліндра паралельно їй проведено переріз.

Знайти площу цього перерізу.

4. Радіус основи конусу дорівнює 5 см, а твірна - 13 см.

Знайти:

а) висоту конуса;

б) площу осьового перерізу конуса.

5. На відстані 4 см від центра кулі проведено переріз. Відрізок, що зєднує центр кулі з точкою перетину цього перерізу з поверхнею кулі утворює з площиною перерізу кут 300.

Знайти площу перерізу.

Делись добром ;)