Основні положення теорії інверсії. Рішення задач

дипломная работа

1.3 Формула інверсії в комплексно сполучених координатах

Знайдемо формулу узагальненої інверсії при завданні крапок комплексними числами. Нехай крапкам S, M і М відповідають комплексні числа s, z і z.

По формулі скалярного добутку векторів . Колиніарність крапок S, M і М дає рівність . Звідси маємо , звідки й одержуємо шукану формулу .

Отже, узагальнена інверсія має формулу або, що те ж саме, . При k>0 одержуємо інверсію з позитивним ступенем, при k<0 - з негативної.

Але чи всяке перетворення площини, задане формулою , є узагальненою інверсією? Якщо прийняти , , то досить зажадати, щоб і для узагальненої й для звичайної інверсії (з позитивним ступенем).

Виходить, усяке перетворення площини, що задається формулою , є узагальнена інверсія.

Делись добром ;)