Парадокси в математичній статистиці

дипломная работа

1.1 Нерівність Крамера - Рао (розподіл дискретний)

Нерівність Крамера - Рао і твердження, аналогічні наведеним вище, мають місце також тоді, коли розподіл вибірки дискретний, тобто існує не більше ніж злічена множина точок , для яких

Лема 1.2.2 (розподіл дискретний).

Якщо для всіх можливих значень вибірки існують похідні

і , ,

Ряди

і

збігаються абсолютно й рівномірно відносно і виконуються умови

,

то для всіх

Делись добром ;)