Вивчення поняття "символ О"

курсовая работа

2.3 Асимптотичне обчислення суми ряду

При знаходженні суми ряду нерідко використовується формула підсумовування Ейлера [2]:

де

Вk - числа Бернуллі, Вm({x}) - багаточлен Бернуллі.

Вk = (-1)k 2k. [6]

. Коефіцієнти k обчислюються, використовуючи теорему О одиничність розкладання функції в статечної ряд:

шляхом дорівнюючи коефіцієнтів:

коефіцієнт при х: 0 = 1,

коефіцієнт при хk:

Приклад 1. Знайти .

По 1.2.10 Нk = ln k + O(1). Тоді

.

Застосуємо формулу підсумовування Ейлера:

.

Приклад 2. Знайти

Застосуємо формулу підсумовування Ейлера:

Приклад 3. Знайти асимптотику при n суми

Члени цієї суми швидко ростуть із ростом номера, так що головний член асимптотики дорівнює останньому члену суми: S(n) ~ n!, n . Дійсно,

Отже,

Делись добром ;)