Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

курсовая работа

Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Нехай - вибірка з невідомого розподілу , стосовно якого висувається гіпотеза .

Для перевірки гіпотези скористаємося критерієм . Невідомі параметри і оцінюються за вибіркою згідно з методом максимальної правдоподібності.

Спільною щільністю розподілу незалежних випадкових величин є

Функцією максимальної правдоподібності вибірки є

диференційована за і . Точкою , в якій функція набирає найбільшого значення, є

, .

Статистикою критерію є величина

,

де - імовірність того, що вибіркове значення потрапить до множини обчислена за гіпотетичним розподілом , - кількість вибіркових значень, що потрапили до множини . Гіпотезу будемо відхиляти, якщо , і не будемо відхиляти в супротивному разі; при цьому з імовірністю гіпотеза буде відхилятися, коли вона справджується, - верхня -межа -розподілу з ступенями вільності (рівень значущості критерію дорівнює ).

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів в таблицях 1.1-1.21 (див. також відповідні рисунки при кожній таблиці).

Невідхилення гіпотези означає, що далі за розподіл параметра крові ми можемо розглядати нормальний розподіл.

Гемоглобін у стані компенсації

Таблиця 1.1

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін

104

(110,09; 819,83)

3,86

7

14,07

Не відхиляється

Гемоглобін у стані декомпенсації

Таблиця 1.2

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін

86

(124,5; 584,1)

0,86

3

7,82

Не відхиляється

Гемоглобін у стані субкомпенсації

Таблиця 1.3

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін

108

(107,7; 518,3)

3,56

3

7,82

Не відхиляється

Еритроцити у стані компенсації

Таблиця 1.4

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити

104

(3,77; 0,44)

0,43

1

3,84

Не відхиляється

Еритроцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.5

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити

86

(124,5; 584,15)

0,86

3

7,82

Не відхиляється

Еритроцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.6

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити

108

(3,59; 0,266)

4,32

3

7,82

Не відхиляється

7. Ht у стані компенсації

Таблиця 1.7

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht

104

(31,49; 73,03)

3,13

1

3,84

Не відхиляється

8. Ht у стані декомпенсації

Таблиця 1.8

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht

86

(34,85; 3839)

3,04

1

3,84

Не відхиляється

9. Ht у стані субкомпенсації

Таблиця 1.9

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht

104

(29,02; 42,04)

4,583

2

5,99

Не відхиляється

10. Лейкоцити у стані компенсації

Таблиця 1.10

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити

104

(6,9; 4,84)

13,52

1

3,84

відхиляється

11. Лейкоцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.11

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити

86

(9,28; 11,489)

2,43

2

5,99

Не відхиляється

12. Лейкоцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.12

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити

108

(7,59; 8,35)

9,62

1

3,84

Відхиляється

13. Нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації

Таблиця 1.13

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Нейтрофіли

палочкоядерні

104

(6,; 18,2)

5,23

2

5,99

Не відхиляється

14. Нейтрофіли палочкоядерні у стані декомпенсації

Таблиця 1.14

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні

у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Палочкоядерні

86

(12,76,; 75,32)

5,56

1

6,64

Не відхиляється

15. Нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації

Таблиця 1.15

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Палочкоядерні

108

(8,72; 39,02)

5,15

1

6,64

Не відхиляється

16. Нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації

Таблиця 1.16

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні

104

(59,23; 127,51

0,15

1

3,84

Не відхиляється

17. Нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Таблиця 1.17

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні

86

(62,95; 110,04)

4,94

1

6,64

Не відхиляється

18. Нейтрофіли сегментоядерні у стані субкомпенсації

Таблиця 1.18

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні

108

(59,89; 85,02)

6,17

4

9,48

Не відхиляється

19. Лімфоцити у стані компенсації

Таблиця 1.19

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити

108

(29,73; 110,12)

7,72

5

11,07

Не відхиляється

20. Лімфоцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.20

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити

86

(20,36; 105,02)

1,74

3

7,82

Не відхиляється

21. Лімфоцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.21

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити

108

(26,90; 100,25)

1,85

4

9,48

Не відхиляється

Отже, за розподіл гемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілів палочкоядерних, нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядати нормальний розподіл.

Делись добром ;)