Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

курсовая работа

Розділ 2. Перевірки гіпотези про рівність середніх значень параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

У термінах перевірки статистичних гіпотез цю задачу можна сформулювати так. Маємо реалізації двох незалежних вибірок значень параметра крові для компенсованого стану та значень параметра крові для субкомпенсованого станів з розподілом та відповідно. Відносно параметрів і висувається гіпотеза . Це гіпотеза про відсутність відмінностей між значеннями параметра для компенсованого та субкомпенсованого станів.

Якщо , то може бути як , так ; тому альтернатива двобічна. Відхилення гіпотези на користь цієї альтернативи інтерпретується як наявність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності, невідхилення - це відсутність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності.

Згідно з критерієм Стьюдента для перевірки гіпотези за двобічний альтернативи треба порівняти значення

з - верхньою - межею розподілу Стьюдента з ступенями вільності.

Якщо , то гіпотеза відхиляється, у супротивному разі - ні (рівень значущості критерію ).

Перевірка гіпотези (про рівність середніх нормальних розподілів) значень параметрів крові для субкомпенсованого та декомпенсованого станів, компенсованого та декомпенсованого станів проводиться аналогічно.

Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та субкомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

Фактор

n

m

комп

субкомп

комп

субкомп

n+m-2

Гіпотеза

Вік

104

108

62,05

64,60

9,73

10,55

1,82

210

1,652

відхиляється

Діагноз

104

108

5,25

6,67

3,03

2,52

3,72

210

1,652

відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104

108

3,30

3,60

0,68

0,54

3,46

210

1,652

відхиляється

Наявні

Метастази

104

108

0,36

0,44

0,65

0,68

0,85

210

1,652

не

відхиляється

Віддалені

Метастази

104

108

0,10

0,17

0,30

0,38

1,46

210

1,652

не

відхиляється

Гемоглобін

104

108

110,09

107,70

28,63

22,76

0,67

210

1,652

не

відхиляється

Еритроцити

103

104

3,77

3,59

0,66

0,51

2,11

205

1,652

відхиляється

ЦП

75

75

0,81

0,79

0,09

0,07

1,38

148

1,655

не

відхиляється

Ht

74

87

31,49

29,02

8,54

6,48

2,08

159

1,654

відхиляється

Лейкоцити

103

104

6,90

7,59

2,20

2,89

1,93

205

1,652

відхиляється

СОЭ

95

100

16,68

14,92

15,44

12,30

0,88

193

1,652

не

відхиляється

Базофіли

2

2

Еозінофіли

75

69

2,06

1,91

1,43

1,56

0,61

142

1,655

не

відхиляється

Міелоцити

1

1

Нейтрофіли

103

107

6,00

8,72

4,27

6,24

3,68

208

1,652

відхиляється

Нейтрофіли

104

108

59,23

59,89

11,29

9,22

0,47

210

1,652

не

відхиляється

Лімфоцити

104

108

29,73

26,90

10,49

10,01

2,00

210

1,652

відхиляється

Моноцити

и?`

104

107

3,52

3,05

2,84

2,28

1,33

209

1,652

не

відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та субкомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та субкомпенсованому станах.

2.Порівняємо середні значення факторів для cубкомпенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

n

m

субкомп

декомп

субкомп

декомп

n+m-2

Гіпотеза

Вік

108

86

64,60

65,56

10,552

11,36

0,61

192

1,652

не

відхиляється

Діагноз

108

86

6,67

6,22

2,52

2,26

1,30

192

1,652

не

відхиляється

Характерис-

тика пухлини

108

86

3,60

3,56

0,54

0,52

0,41

192

1,652

не

відхиляється

Наявні

метастази

108

86

0,44

0,41

0,688

0,67

0,26

192

1,652

не

відхиляється

Віддалені

метастази

108

86

0,17

0,12

0,38

0,33

0,91

192

1,652

не

відхиляється

Гемоглобін

108

86

107,70

124,56

22,76

24,16

4,98

192

1,652

відхиляється

Еритроцити

104

83

3,59

3,77

0,51

0,57

2,28

185

1,653

відхиляється

ЦП

75

28

0,79

0,80

0,078

0,07

0,63

101

1,660

не

відхиляється

Ht

87

69

29,02

34,85

6,48

6,19

5,68

154

1,654

відхиляється

Лейкоцити

104

85

7,59

9,28

2,89

3,38

3,6

187

1,653

відхиляється

СОЭ

100

66

14,92

17,10

12,30

11,19

1,16

164

1,654

не

відхиляється

Базофіли

2

0

Еозінофіли

69

32

1,91

1,62

1,56

1,21

0,91

99

1,660

не

відхиляється

Міелоцити

0

1

Юні

1

5

Нейтрофіли

палочкоядерні

107

85

8,72

12,76

6,24

8,67

3,74

190

1,652

відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

108

85

59,89

62,95

9,22

10,49

2,14

191

1,652

відхиляється

Лімфоцити

108

85

26,90

20,36

10,01

10,24

4,46

191

1,652

відхиляється

Моноцити

107

85

3,05

2,98

2,28

1,91

0,21

190

1,652

не

відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як гемоглобін, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих субкомпенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у субкомпенсованому та декомпенсованому станах.

3. Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

n

m

комп

декомп

комп

декомп

n+m-2

Гіпотеза

Вік

104

86

62,06

65,57

9,74

11,36

2,29

188

1,653

відхиляється

Діагноз

104

86

5,25

6,22

3,04

2,26

2,45

188

1,653

відхиляється

Характерис-

тика пухлини

104

86

3,31

3,57

0,68

0,52

2,92

188

1,653

відхиляється

Наявні

метастази

104

86

0,37

0,42

0,65

0,68

0,55

188

1,653

не

відхиляється

Віддалені

метастази

104

86

0,11

0,13

0,31

0,34

0,47

188

1,653

не

відхиляється

Гемоглобін

104

86

110,10

124,57

28,63

24,17

3,72

188

1,653

відхиляється

Еритроцити

103

83

3,77

3,78

0,66

0,58

0,09

184

1,653

не

відхиляється

ЦП

75

28

0,82

0,81

0,09

0,07

0,45

101

1,660

не

відхиляється

Ht

74

69

31,49

34,86

8,55

6,20

2,68

141

1,656

відхиляється

Лейкоцити

103

85

6,90

9,28

2,20

3,39

5,80

186

1,653

відхиляється

СОЭ

95

66

16,68

17,11

15,45

11,20

0,19

159

1,654

не

відхиляється

Базофіли

2

0

Еозінофіли

75

32

2,07

1,63

1,44

1,21

1,52

105

1,659

не

відхиляється

Міелоцити

0

1

Юні

1

5

Нейтрофіли

палочкоядерні

103

85

6,00

12,76

4,27

8,68

6,96

186

1,653

відхиляється

Нейтрофіли

сегментоядерні

104

85

59,23

62,95

11,29

10,49

2,33

187

1,653

відхиляється

Лімфоцити

104

85

29,73

20,36

10,49

10,25

6,17

187

1,653

відхиляється

Моноцити

104

85

3,53

2,99

2,84

1,91

1,50

187

1,653

не

відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та декомпенсованому станах.

Делись добром ;)