Рішення лінійних рівнянь першого порядку

курсовая работа

8. Рішення неоднорідної системи

Права частина:

Загальне рішення неоднорідної системи можна знайти по формулі:

Де - фср, З - матриця , F (t) - вектор праві частини.

- загальне рішення однорідної системи

- приватне рішення неоднорідної системи

Отримане приватне рішення неоднорідної системи:

Загальне рішення однорідної системи

Тоді їхня сума буде шуканим загальним рішенням неоднорідної системи:

Перевіримо

Знайдене рішення вірно.

Делись добром ;)