logo
Межа послідовності. Теорема Штольца

2.Властивості збіжних послідовностей

Теорема 1:

Усяка збіжна послідовність має тільки одну межу.

Доказ:

Припустимо, що послідовність {xn} має дві межі (а ? b)

xn > a, отже xn = a + бn, де бn елемент нескінченно малої послідовності;

xn > b, отже xn = b + вn, де вn елемент нескінченно малої послідовності;

Оцінимо різницю даних рівностей 0 = a - b + (бn - вn),

позначимо бn - вn = гn, гn - елемент нескінченно малої послідовності,

отже, гn = b - a,

а це означає, що всі елементи нескінченно малої послідовності рівні тому самому числу b - a, і тоді b - a = 0 по властивості нескінченно малої послідовності,

отже, b = a,

отже, послідовність не може мати двох різних меж.

Теорема 2:

Якщо всі елементи послідовності {xn} рівні З (постійної), то межа послідовності {xn}, теж дорівнює С.

Доказ:

З визначення межі, треба, З = З + 0.

Теорема 3:

Якщо послідовності {xn} і {уn} сходяться, то й послідовність {xn + уn} також сходиться і її межа дорівнює сумі її що складаються (меж).

Доказ:

xn > a, отже xn = a + бn

уn > b, отже уn = b + вn

xn + уn = а + b + (бn + вn)

позначимо бn - вn = гn, отже xn + уn = а + b + гn, гn елемент нескінченно малої послідовності;

отже,

Наслідок: різниця двох збіжних послідовностей є послідовність збіжна, і її межа дорівнює різниці їхніх меж.

Теорема 4:

Якщо послідовності {xn} і {уn} сходяться, то й послідовність {xn * уn} також сходиться і її межа дорівнює добутку її множників (меж).

Доказ:

xn > a, отже xn = a + бn

уn > b, отже уn = b + вn

xn * уn = (а + бn)*(b + вn)=аb+(а вn + bбn + бn вn)

позначимо гn = а вn + bбn + бn вn, де гn елемент нескінченно малої послідовності, виходить

xn * уn = ab+ гn,

отже,

Теорема 5:

Якщо послідовності {xn} і {уn} сходяться до чисел а й b відповідно, і якщо b ? 0, межа частки існує, кінцевий і дорівнює частці меж.

Доказ:

Так як послідовність {уn} сходиться до b, те по визначенню збіжної послідовності, для будь-якого е > 0, найдеться N(е), такий що для всіх n > N, буде виконаються нерівність |b - yn|< е.

Тоді поклавши , бачимо, що

,

звідки треба

отже

.

Так як, відповідно до умови b ? 0, то з останньої нерівності треба, що для всіх n > N елементи послідовності {уn} не рівні 0, значить саме із цього номера N можна визначити послідовність

xn = a + бn

уn = b + вn, отже

позначимо гn = бпb - aвn, гn елемент нескінченно малої послідовності.

,

а тоді з останньої рівності, треба

,

звідки