Визначення емпіричних закономірностей

реферат

1. Метод найменших квадратів

Делись добром ;)