Елементи теорії ймовірностей

научная работа

Список використаних джерел й літератури

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятности.

О.С. Дубинчук, М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань Алгебра і початки аналізу 10-11 кл.

Турчин В.М. Теоріяймовірності. Основніпоняття, приклади, задачі.

Г.Секей Парадокси в теории вероятности и матиматической статистике.

Wikipedia.

www.matburo.ru.

Делись добром ;)