Прикладне вживання методів дискретної математики

контрольная работа

Список використаної літератури

1. «Дискретна математика» С.Лукяненко. К-2000

2. «Комбінаторика» Д.Сафонов. М-1992

3. «Комбінаторика для програмістів» В.Липський. М-1988

4. Конспект лекцій

5. Компютерна мережа Інтернет

Делись добром ;)