Аксонометричні проекції

реферат

Загальний висновок

Аксонометричні проекції порівняно з комплексним кресленням мають істотну перевагу - наочність, але створюють незручності при вимірюванні. Побудова аксонометричних проекцій допомагає навчитися читати креслення і розвиває просторове уявлення про форму предметів і деталей.

Література

1. Інженерна та компютерна графіка: Методичні рекомендації для виконання графічних робіт при курсовому та дипломному проектуванні /Укл. Є.В. Перегуда. - Житомир: ВФРЕ при ЖІТІ, 1998.-84 с.

2. Годік Є.І. Технічне креслення. - М.: Машинобудування, 1974. - 320 с.

3. Хаскин А.М. Черчение. - К.: Вища школа, 1975.

4. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М., 1988. - 272 с.

Делись добром ;)