Асимптотична поведінка важкої дифузійної частинки в потоці Арратья

курсовая работа

2.3 Санітарно-технічні норми роботи з компютерною технікою

Широке промислове та побутове використання персональних компютерів актуалізувало питання охорони праці безпосередніх користувачів. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів компютерної техніки є “Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин” ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. Виходячи з цього, роботодавець повинен забезпечити гігієнічні й ергономічні вимоги щодо організації робочих приміщень для експлуатації ВДТ, робочого середовища, робочих місць з ВДТ, режиму праці і відпочинку при роботі з ВДТ.

Відповідно до встановлених гігієнічно-санітарних вимог (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86) роботодавець зобовязаний забезпечити в приміщеннях з ВДТ оптимальні параметри виробничого середовища щодо температури, відносної вологості та швидкості руху повітря.

Природне освітлення в приміщеннях з ВДТ повинно здійснюватися через вікна, орієнтовані переважно на північ або північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче, ніж 1,5%. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів компютерів повинні бути передбачені сонцезахисні пристрої.

Основними вимогами до виробничого приміщення для експлуатації ВДТ є:

- площа на одне робоче місце повинна становити не менше 6,0м2, а обєм не менше 20,0 м3;

- наявність природного та штучного освітлення відповідно до СНіПП-4-79;

- забезпечення спеціального місця для зберігання паперових та електронних документів з урахуванням вимог відносно площі приміщення;

- проведення щоденного вологого прибирання;

- існування побутової кімнати відпочинку та психологічного розвантаження поруч з приміщенням для роботи з ВДТ.

Під час роботи з ВДТ основними вимогами до освітлення приміщень та робочих місць є:

- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: обєктом розрізнення - найменшим розміром обєкта, що розглядається на моніторі, фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття та контрастом обєкта і фону;

- забезпечення достатнього рівня розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;

- відсутність різких тіней та відблисків на робочій поверхні;

- постійність величини освітленості під час роботи;

- оптимальна спрямованість світлового потоку і необхідний склад світла.

В приміщенні повинні забезпечуватися допустимі рівні звуку (див. табл. 2.1), електромагнітних випромінювань (див. табл. 2.2) та електричного поля під час роботи з ВДТ.

Таблиця 2.1. Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот

Вид трудової діяльності, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньо-геометричними частотами, Гц

Рівні звуку, дБА/дБАекв

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Програмісти ЕОМ

86

7

61

54

49

45

42

40

38

50

Оператори в залах обробки інформації та оператори компютерного набору

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

В приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Таблиця 2.2. Допустимі параметри електромагнітних випромінювань і електричного поля

Види поля

Допустимі параметри поля

Допустима поверхнева щільність потоку енергії, Вт/м2

за електричною складовою (Е), В/м

за магнітною складовою (Н), A/M

Напруженість електромагнітного поля, 6 кГц-3 МГц

50

5

-

Напруженість електромагнітного поля, 3 МГц-30МГц

2

-

-

Напруженість електромагнітного поля, 30 МГц-5 ГГц

-

-

10

Електромагнітне поле оптичного діапазону в ультрафіолетовій частині спектру: УФ-С (220-280 мм)

-

-

0,001

УФ-В (280-320 мм)

-

-

0,01

УФ-А (320-400 мм)

-

-

10,0

в інфрачервоній частині спектру: 0,76-10,0 мкм

-

-

35,0-70,0

Напруженість електричного поля ВДТ

-

-

20 вВ/м

Основними гігієнічними нормами до організації і обладнання робочих місць з ВДТ є:

- конструкція робочого місця користувача ВДТ має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози, причому робочі місця слід так розташувати відносно вікон, щоб природне світло падало з лівого боку;

- робочі місця з ВДТ повинні бути розташовані від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5 м, від інших стін - на відстані 1 м, відстань між собою - не менше ніж 1,5 м;

- зона найкращого бачення площини екрану монітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору, при цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні;

- клавіатура повинна бути розташована на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, кут нахилу клавіатури до столу повинен бути в межах від 5 до 15°;

- принтер повинен бути розміщений у зручному для користувача положенні, так, що максимальна відстань від користувача до клавіш управління принтером не перевищувала довжину витягнутої руки користувача;

- конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні обладнання, що використовується з врахуванням його кількості та конструктивних особливостей і документів, а також враховувати характер роботи, що виконується.

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ передбачають таку тривалість регламентованих перерв під час роботи з персональним компютером за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці:

- 15 хвилин через кожну годину роботи для розробників програм зі застосуванням ЕОМ;

- 15 хвилин через кожні дві години для операторів із застосуванням ЕОМ;

- 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ для операторів компютерного набору.

У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98, в тому числі і для сеансів психологічного розвантаження у кімнаті з відповідним інтерєром та кольоровим оформленням.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ВДТ може викликати у осіб, які з ними професійно працюють загальну та зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закамянілість та оніміння мязів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми мязів ніг, синдром RSI хронічний розтяг звязок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

Делись добром ;)