Будова ідеалів півкільця натуральних чисел

курсовая работа

Введення

Теорія півкілець - один з розділів загальної алгебри, що є узагальненням теорії кілець. Вагомий внесок у її вивчення й розвиток внесли Е.М. Вечтомов і В.В. Чермних. Великий інтерес для вивчення являє собою півкільце натуральних чисел зі звичайними операціями додавання й множення. Його роль у теорії півкілець приблизно така ж, як і кільця цілих чисел у теорії кілець. Питанню будови півкільця натуральних чисел присвячена глава в книзі В.В. Чермних "Півкільця" [6].

Метою даної роботи є дослідження півкільця натуральних чисел і його будови. Більш точно зясовується питання, як улаштовані ідеали цього півкільця, а також здійснюється відшукання або визначення границь розташування константи Фробениуса для деяких ідеалів.

Курсова робота складається із двох глав. У главі 1 представлені основні визначення й теореми, повязані з півкільцем натуральних чисел, і даний опис його ідеалів. Розділ 2 присвячена дослідженню проблеми знаходження константи Фробениуса.

Делись добром ;)