Основи геометрії 11-го класу

контрольная работа

5. Задача 4

Радіус основи конусу дорівнює 5 см, а твірна - 13 см.

Знайти:

а) висоту конуса;

б) площу осьового перерізу конуса.

Розвязання:

1. Висота конуса Н = OO1(рис.4) розраховується як катет прямокутного трикутника ? АОО1, в якому сторони:

гіпотенуза АО = 13 см; катет АО1 = 5 см;

Рис.4. Побудова вихідних умов задачі 4

2. Осьовий переріз конуса - це рівнобедрений трикутник ? OAB, в якому висота Н = ОО1 = 12см є висотою конуса, а основа дорівнює двом радіусам основи конуса АВ = 2*Rконус = 10 см.

Площа осьового перерізу конуса дорівнює площі трикутника ? OAB та розраховується по відомим висоті та основі трикутника як [3]:

Делись добром ;)