Вивчення систем з постійною парною частиною

курсовая работа

Висновок

Основним результатом даної роботи є побудова диференціальних систем, сімейство рішень яких має задану парну частину. А так само теорема про звязок найпростішої системи й системи, сімейство рішень якої має постійну парну частину.

Теорема. Загальне рішення диференціальної системи має постійну парну частину тоді й тільки тоді, коли ця система найпростіша.

Список джерел

[1] Арнольд В.І., Звичайні диференціальні рівняння. - К., 2004

[2] Бібіков Ю.Н., Загальний курс диференціальних рівнянь. - К., 1999

[3] Еругин Н.П., Книга для читання за загальним курсом диференціальних рівнянь.3-е видання. - К., 2000

[4] Мироненко В.И., Функція й періодичні рішення диференціальних рівнянь. - К., 2004

[5] Понтрягин Л.С., Звичайні диференціальні рівняння. - К., 2003

Делись добром ;)