Аналітична геометрія

контрольная работа

Вступ

Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» по курсу «Аналітична геометрія» і «Вступ до математичного аналізу»

У роботі розглянуто:

- розвязання системи рівнянь методом Крамера, методом оберненої матриці та методом Гаусса;

- розрахунок довжини ребра, кута між ребрами, рівняння площини грані і кута між ребром та гранню, площу грані та обєм піраміди, рівняння прямої та рівняння висоти, опущеної з вершини на грань;

- знаходження границь, не користуючись правилом Лопіталя;

- знаходження точки розриву функції, якщо вони існують;

- знаходження першої та другої похідних заданих функцій;

- знаходження границь функцій за допомогою правила Лопіталя;

- дослідження функції та побудува її графіку;

- знаходження рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні;

- знаходження найбільшого та найменшого значення функції в трикутнику, обмеженому прямими;

- знаходження кута між градієнтами поля в точках.

Делись добром ;)