logo
Аналогія: теорема Піфагора на площині і в просторі

Розділ 1. Теорема Піфагора на площині

Теорема Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжини катетів.

Дано: ДАВС, С = 90°, ВС = а, АС = b, АВ = с.

Довести: с2 = а2 + b2