Аналогія: теорема Піфагора на площині і в просторі

курсовая работа

Доведення 5

Виконуємо побудови, які показано на рисунку 5 а), 5 б).

Рис.5,а

Рис.5,б

CDMN, TQRE - квадрати зі стороною . Тоді SCDMN = STQRE.

За побудовою маємо:

SCDMN = SABLK + 4SДABC,

STQRE = SPQBC + SACFE + 4SДABC.

Порівнюючи ці рівності, дістанемо:

SABLK + 4SДABC = SPQBC + SACFE + 4SДABC , або

SABLK = SPQBC + SACFE, тобто

Делись добром ;)