Аналогія: теорема Піфагора на площині і в просторі

курсовая работа

Доведення 7

На сторонах прямокутного трикутника АВС побудуємо квадрати АВКМ, АDЕС, ВСFR. (Pис. 7). Трикутники ЕСF, КLМ і АСВ рівні між собою. АDRВ = EDRF як симетричні відносно прямої DR фігури; ACLM = КLСВ як центрально-симетричні фігури відносно центра квадрата АВКМ; АDRB=АСLМ як відповідні фігури при повороті навколо центра А на кут 90°.

Враховуючи одержані три рівності, маємо:

ADEFRB = ACBKLM, але

SADEFRB = SADEC + 2SДABC + SBCFR, SACBKLM = SABKM + 2SДABC.

Отже, SADEC + SBCFR = SABKM , тобто

Рис.7

Рис.8

Делись добром ;)