Алгебраїчний метод розв’язку геометричних задач

курсовая работа

1.2.5 Побудова виразів, що не є однорідними функціями 1-го виміру від довжин даних відрізків

Побудова довільного вираження від n аргументів можна завжди звести до побудови деякого однорідного вираження 1-го виміру від n+1 аргументів. Справді, нехай потрібно побудувати відрізок у по формулі: у = f (а, b,c, ... , l), де l(а, b,..., l) не є однорідною функцією 1-го виміру від довжин даних відрізків , , ,…, . Нехай нам заданий деякий відрізок у якості одиничного. Таким чином, е=1. Звідси f (а, b,c, ... , l)= e*f() Тому задача зводиться до побудови відрізка за формулою:

у = e*f()

алгебраїчний метод геометрія

Права частина цієї рівності -- однорідна функція 1-го виміру від довжин n+1 відрізків, , ,…, . та Якщо ми зуміємо побудувати відрізок по цій формулі, то він і буде шуканим (при обраній одиниці масштабу). Зауважимо, що ми одержимо різні (тобто нерівні між собою) відрізки в залежності від вибору відрізка .

Делись добром ;)