Алгебраїчний метод розв’язку геометричних задач

курсовая работа

2.1 Схема розвязування задач на побудову алгебраїчним методом

Суть алгебраїчного методу полягає в тому, що в припущенні, що задача розвязана, виділяють на малюнку такі невідомі елементи (відрізки), до побудови яких зводиться розвязання задачі. Потім на основі даних умови задачі і відомих теорем з геометрії взаємозвязки між даними і шуканими елементами (відрізками) виражаємо алгебраїчно у вигляді рівняння дають алгебраїчні вирази, за якими виконується побудова шуканих відрізків.

Виходячи з цього, маємо таку схему розвязування задачі на побудову алгебраїчним методом:

1) складання рівняння (аналіз);

2) розвязування рівняння;

3)дослідження одержаних розвязків(формул) на можливість їх побудови циркулем і лінійкою;

4) побудова шуканих відрізків (розвязків рівняння) і побудова шуканої фігури.

Делись добром ;)